Preview Mode Links will not work in preview mode

Eftertext

Mar 18, 2019

Mai Zetterlings feministiska klassiker Flickorna sågades av en manlig kritikerkår vid premiären men har femtio år efter premiären återuppstått som en feministisk klassiker.

I det sjunde avsnittet av Eftertext pratar Sonya och Olle om Zetterlings epokgörande film, om det syrliga mottagandet, sargad manlighet och...