Preview Mode Links will not work in preview mode

Eftertext

Sep 28, 2018

Jules och Jim är ett portalverk i den franska nya vågen och en av filmhistoriens mest inflytelserika filmer. I det andra avsnittet av Eftertext pratar Sonya och Olle om filmen, om filmströmningen och om kärleken till Jeanne Moreau.