Preview Mode Links will not work in preview mode

Eftertext


Nov 27, 2019

Marguerite Duras är en av Frankrikes viktigaste författare, med India Song slog hon också igenom som en av landets mest spännande filmare.

I det femtonde avsnittet av Eftertext diskuterar Moa, Sonya och Olle Marguerite Duras författarskap, hennes bidrag till filmhistorien som manusförfattare och regissör samt den fascinerande, paradoxala dubbelheten som finns både i hennes berättelser och i hennes berättande. 

India Song visas på Fyrisbiografen den 30 november.